Meer resultaten voor ondernemingsraad

 
ondernemingsraad
Rijksbrede informatie Ondernemingsraad OR Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Een ondernemingsraad kan dat doen als dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de Wet op de ondernemingsraden. Verkiezing voor de ondernemingsraad. De zittingsperiode van een ondernemingsraad is 3 jaar. De ondernemingsraad kan in zijn reglement deze periode wijzigen in 2 of 4 jaar.
Starten met een ondernemingsraad: alles wat je moet weten op een rij ORnet.
Daarna behandelen we steeds kort de vragen die je zoal tegenkomt bij de oprichting van een ondernemingsraad. Hoewel de plicht voor het instellen van een ondernemingsraad bij de ondernemer de bestuurder ligt, beschrijft dit artikel zoveel mogelijk de aanpak voor werknemers.
Veelgestelde vragen Landelijke Belangen Vereniging.
Wat moet ik doen als ik wil trouwen of een geregistreerd partnerschap wil sluiten? Wat doet een ondernemingsraad OR? Heb ik recht op een vergoeding van mijn vakbondscontributie? Wat is een Personeelsvertegenwoordiging? Wat brengt gelijke behandeling op het werk met zich mee?
Ondernemingsraad Nederland Wikipedia.
Ook kan een kleiner bedrijf vrijwillig besluiten een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de onderneming meer dan 10 werknemers maar minder dan 50 werknemers heeft en er geen ondernemingsraad is, moet er, indien de meerderheid van het personeel dit wil, een personeelsvertegenwoordiging ingesteld worden, die ook een aantal bevoegdheden heeft.
Ondernemingsraad OR Arboportaal.
Een van de taken van een OR is het meebeslissen over regelingen voor goede arbeidsomstandigheden voor de medewerkers. Wat is een ondernemingsraad? Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie doorgaans de directeur.
Thema Ondernemingsraad Rendement.nl.
Alle 210 Tools over ondernemingsraad. E-learning over ondernemingsraad. Korte, heldere, e-learningcursussen, inclusief professioneel certificaat en handig naslagwerk. Videocollege 10 minuten. Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan een opfriscursus?
Ondernemingsraad Nederland Wikipedia.
Ook kan een kleiner bedrijf vrijwillig besluiten een ondernemingsraad in te stellen. Wanneer de onderneming meer dan 10 werknemers maar minder dan 50 werknemers heeft en er geen ondernemingsraad is, moet er, indien de meerderheid van het personeel dit wil, een personeelsvertegenwoordiging ingesteld worden, die ook een aantal bevoegdheden heeft.
De geschiedenis van medezeggenschap en ondernemingsraad Stichting VHV.
Het is belangrijk dat vakbond en ondernemingsraad scherp oog blijven houden voor wat er op de arbeidsmarkt en in de onderneming voor ontwikkelingen plaatsvinden en zo goed mogelijk samen optrekken ten gunste van de werknemers in de arbeidsorganisatie en de bedrijfstak.
Wat is een ondernemingsraad? En hoe zet ik een ondernemingsraad op? MKB Servicedesk.
Vanaf een werknemeraantal van vijftig ben je volgens de Wet op de Ondernemingsraad verplicht een Ondernemingsraad OR op te zetten. Hoe werkt dat? Wat is een ondernemingsraad? Een ondernemersraad OR is een groep werknemers die alle werknemers in de organisatie vertegenwoordigt.
Ondernemingsraad.
Initiatiefrecht van de ondernemingsraad. Informatierecht van de ondernemingsraad. Achterban raadplegen door de ondernemingsraad. Adviesrecht van de ondernemingsraad. Voor besluiten die belangrijke financiƫle, economische of organisatorische gevolgen hebben voor het bedrijf, is de werkgever verplicht schriftelijk advies te vragen aan de OR.

Contacteer ons